Aktivní telemarketing

Telefonické oslovení potenciálních zákazníků předem vybrané cílové skupiny ze segmentu B2B nebo B2C. Iniciativa je směrem od operátora ke klientovi.

Aktivní telemarketing, call centrum, callcentrum, telemarketing, telesales, náhradní plnění,calls, volání, oslovení, získání, získávání, kampaně

Hlavní výhody:

  • rychlá realizace
  • cílené oslovení
  • okamžitá reakce a odezva
  • příznivý poměr mezi vynaloženými náklady a výsledky

Využití aktivního telemarketingu:

Vyhledávání nových obchodních příležitostí

Noví zákazníci pro vaše produkty a služby znamenají vyšší prodej a vyšší zisky pro vaši společnost. My vám je pomůžeme získat a naplnit tak vaše obchodní plány. Analýzou databází vybereme optimální cílovou skupinu.

Kontaktujeme potenciální klienty , představíme produkty a služby, zjišťujeme možnosti případné spolupráce a zasíláme prezentace firmy. Důležitá je identifikace skutečného zájemce a obchodní příležitosti. Vždy určíme termín následného telefonického kontaktu, abychom si ověřili skutečný zájem o služby nebo produkty firmy. Následné volání ohledně rozhodnutí potenciálního zákazníka by nemělo proběhnout později než za 3 pracovní dny.

Vždy hovoříme s kompetentní osobou a prezentaci posíláme na její e-mail.
Ostatní varianty pokládáme za neefektivní.

Prodej zboží a služeb

Telefonický prodej patří mezi nejúspěšnější obchodní nástroje. Vyžaduje schopnost stručně a zajímavě představit produkt na základě analýzy potřeb klienta.

V neformálním telefonickém rozhovoru dokážeme zákazníka snadněji přesvědčit a uzavřít řádově vyšší počet úspěšných obchodů, než u jiných direct marketingových aktivitách. Základem úspěšných rozhovorů je odborně připravený scénář, vycházející z našich dlouholetých prodejních zkušeností a "doladěný" na základě znalostí problematiky nabízených produktů. Dobře vybraná cílová skupina potenciálních zákazníků snižuje náklady a kvalitní databáze kontaktů zvyšuje účinnost kampaně.

Sjednávání schůzek pro obchodní zástupce

Zajišťujeme vyhledávání potenciálních klientů a sjednáváme termínu schůzek pro Vaše obchodní zástupce s ohledem na diář OZ a optimální dojezdovou vzdálenost OZ. Schůzka je dojednána s kompetentní osobou, která má rozhodovací pravomoc.

Welcome calls

Přivítací hovor pro nového zákazníka. Pomáhá vytvářet pozitivní vztah mezi klientem a firmou. Úvod vždy patří poděkování klientovi za využívání služby (produktu), pak následuje stručné seznámení s nejdůležitějšími body budoucí spolupráce. Ukončení hovoru musí vyznít tak, že klient se cítí být důležitým a pokládá sluchátko s pocitem, že se za jakékoli situace může na firmu s důvěrou obrátit.

Follow-up hovory

Slouží k zjišťování spokojenosti klienta při využívání služeb a zároveň získání informací, které poslouží pro případnou následnou nabídku nebo předcházení stížnostem v případě klientovy nespokojenosti.

Retenční hovory

Slouží k navrácení klienta nebo k jeho udržení. Po komunikační stránce patří tyto hovory k nejobtížnějším, protože je třeba změnit klientovo rozhodnutí. Důležité je klást otázky, abychom zjistili motiv klientova odchodu. V mnoha případech lze klienta k návratu přesvědčit nabídkou určitého zvýhodnění nebo bonusu pakliže důvodem k odchodu nebylo neseriozní nebo přezíravé chování firmy k jeho osobě. V tom případě je většinou rozhodnutí klienta neměnné.

Dotazníkové akce a průzkum trhu

Slouží ke sběru informací, které se týkají různých oblastí. Výstupy slouží většinou jako podklad pro další marketingové zacílení firmy a hrají důležitou roli v následné obchodní strategii. Dotazníkové akce a průzkumy trhu probíhají formou volných nebo uzavřených odpovědí tázaného na položené cílené dotazy v předem připraveném dotazníku. Probíhají anonymně. V případě dlouhých dotazníků je důležité motivovat klienta k odpovědím a otázky nepokládat jen formou výslechu. Na začátku má být klient seznámen s dobou, kterou vyplněním dotazníku stráví.

Aktivní telemarketing, call centrum, callcentrum, telemarketing, telesales, náhradní plnění,calls, volání, oslovení, získání, získávání, kampaně

Aktualizace databází

Cílem je validovat data k případnému dalšímu použití. Při námi prováděné kontrole je důležité, aby informace poskytoval ve větší míře sám klient. V opačném případě může klient odsouhlasit i nepravdivé údaje, protože chce mít hovor co nejdříve ukončený a pokud nepřikládá validaci dat velkou váhu, je málo soustředěný apod.

Mystery calls

Telefonicky zjišťujeme kvalitu poskytovaných služeb. Operátor vystupuje v roli fiktivního klienta a drží se striktně předepsaného scénáře. Vyhodnocení hovorů provádí zadavatel.


RYCHLÝ KONTAKT

Linnet eu s.r.o.
Callcentrum
Karlovo náměstí 84
547 01 Náchod

Mob.: +420 777 245 203
+420 774 705 824
e-mail: info@linnet-eu.cz
Linnet eu, s.r.o.