• Aktivní telemarketing

Telefonické oslovení potenciálních zákazníků předem vybrané cílové skupiny ze segmentu B2B nebo B2C. Iniciativa je směrem od operátora ke klientovi.

Hlavní výhody:

  • Rychlá realizace
  • Cílené oslovení
  • Okamžitá reakce a odezva
  • Příznivý poměr mezi vynaloženými náklady a výsledky

Využití aktivního telemarketingu:

Vyhledávání nových obchodních příležitostí

Noví zákazníci pro vaše produkty a služby znamenají vyšší prodej a vyšší zisky pro vaši společnost. My vám je pomůžeme získat a naplnit tak vaše obchodní plány. Analýzou databází vybereme optimální cílovou skupinu.

Kontaktujeme potenciální klienty , představíme produkty a služby, zjišťujeme možnosti případné spolupráce a zasíláme prezentace firmy. Důležitá je identifikace skutečného zájemce a obchodní příležitosti. Vždy určíme termín následného telefonického kontaktu, abychom si ověřili skutečný zájem o služby nebo produkty firmy. Následné volání ohledně rozhodnutí potenciálního zákazníka by nemělo proběhnout později než za 3 pracovní dny.

Vždy hovoříme s kompetentní osobou a prezentaci posíláme na její e-mail. Ostatní varianty pokládáme za neefektivní.

Prodej zboží a služeb

Telefonický prodej patří mezi nejúspěšnější obchodní nástroje. Vyžaduje schopnost stručně a zajímavě představit produkt na základě analýzy potřeb klienta.

V neformálním telefonickém rozhovoru dokážeme zákazníka snadněji přesvědčit a uzavřít řádově vyšší počet úspěšných obchodů, než u jiných direct marketingových aktivitách. Základem úspěšných rozhovorů je odborně připravený scénář, vycházející z našich dlouholetých prodejních zkušeností a “doladěný” na základě znalostí problematiky nabízených produktů. Dobře vybraná cílová skupina potenciálních zákazníků snižuje náklady a kvalitní databáze kontaktů zvyšuje účinnost kampaně.

Sjednávání schůzek pro obchodní zástupce

Zajišťujeme vyhledávání potenciálních klientů a sjednáváme termínu schůzek pro Vaše obchodní zástupce s ohledem na diář OZ a optimální dojezdovou vzdálenost OZ. Schůzka je dojednána s kompetentní osobou, která má rozhodovací pravomoc.

Welcome calls

Přivítací hovor pro nového zákazníka. Pomáhá vytvářet pozitivní vztah mezi klientem a firmou. Úvod vždy patří poděkování klientovi za využívání služby (produktu), pak následuje stručné seznámení s nejdůležitějšími body budoucí spolupráce. Ukončení hovoru musí vyznít tak, že klient se cítí být důležitým a pokládá sluchátko s pocitem, že se za jakékoli situace může na firmu s důvěrou obrátit.

Follow-up hovory

Slouží k zjišťování spokojenosti klienta při využívání služeb a zároveň získání informací, které poslouží pro případnou následnou nabídku nebo předcházení stížnostem v případě klientovy nespokojenosti.

Retenční hovory

Slouží k navrácení klienta nebo k jeho udržení. Po komunikační stránce patří tyto hovory k nejobtížnějším, protože je třeba změnit klientovo rozhodnutí. Důležité je klást otázky, abychom zjistili motiv klientova odchodu. V mnoha případech lze klienta k návratu přesvědčit nabídkou určitého zvýhodnění nebo bonusu pakliže důvodem k odchodu nebylo neseriozní nebo přezíravé chování firmy k jeho osobě. V tom případě je většinou rozhodnutí klienta neměnné.

Dotazníkové akce a průzkum trhu

Slouží ke sběru informací, které se týkají různých oblastí. Výstupy slouží většinou jako podklad pro další marketingové zacílení firmy a hrají důležitou roli v následné obchodní strategii. Dotazníkové akce a průzkumy trhu probíhají formou volných nebo uzavřených odpovědí tázaného na položené cílené dotazy v předem připraveném dotazníku. Probíhají anonymně. V případě dlouhých dotazníků je důležité motivovat klienta k odpovědím a otázky nepokládat jen formou výslechu. Na začátku má být klient seznámen s dobou, kterou vyplněním dotazníku stráví.

Aktualizace databází

Cílem je validovat data k případnému dalšímu použití. Při námi prováděné kontrole je důležité, aby informace poskytoval ve větší míře sám klient. V opačném případě může klient odsouhlasit i nepravdivé údaje, protože chce mít hovor co nejdříve ukončený a pokud nepřikládá validaci dat velkou váhu, je málo soustředěný apod.

Mystery calls

Telefonicky zjišťujeme kvalitu poskytovaných služeb. Operátor vystupuje v roli fiktivního klienta a drží se striktně předepsaného scénáře. Vyhodnocení hovorů provádí zadavatel.

contact-img

Kontaktujte nás

Pokud se zajímáte o naše služby, neváhejte nás nezávazně kontaktovat.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů