• Podnikové vzdělávání Linnet

Společnost Linnet eu s.r.o. realizuje projekt s názvem “Podnikové vzdělávání Linnet”, reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013188, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců naší společnosti a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Pomocí aktivit realizovaných v rámci projektu se žadatel pokusí dosáhnout stanoveného cíle a tím navýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti Linnet eu s.r.o. Cílová skupina bude zapojena do projektu prostřednictvím účasti na vzdělávacích kurzech v oblasti Měkké a manažerské dovednosti.

contact-img

Kontaktujte nás

Pokud se zajímáte o naše služby, neváhejte nás nezávazně kontaktovat.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů