O Linnet eu s.r.o.

call centrum, callcentrum, telemarketing, telesales, náhradní plnění,calls, volání, oslovení, získání, získávání, kampaně

Jsme česká společnost, která se intenzivně zabývá telemarketingem již od roku 2005. Od roku 2009 pomáháme řešit marketingové kampaně našich klientů. Díky dlouhodobě získávaným zkušenostem našeho callcentra zajišťujeme maximální kvalitu a efektivitu služeb.

Naše společnost napomáhá v integraci osob se zdravotním hendikepem. Na pozicích telefonních operátorů zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením a máme status chráněné dílny. Odběrem našich služeb si tak naši klienti můžou splnit svoji povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, vyplývající ze zákona o zaměstnanosti, tj. podmínky tzv. náhradního plnění.

Disponujeme moderním technologickým zázemím

Linnet eu, s.r.o. – Callcentrum Náchod

Používáme nejmodernější technologii Call Centra pro správu a odbavování příchozích i odchozích hovorů Daktela umožňující maximální variabilitu při řešení jednotlivých kampaní.

Samozřejmostí jsou exporty statistik a reporting údajů z jednotlivých kampaní dle potřeb a požadavků klientů, přístup k průběžným výsledkům a monitoringu hovorů v průběhu realizace celé kampaně. Disponujeme plně vybavenými, operátorskými stanovišti ve kterých zajišťuje provoz 42 operátorů ve standardní pracovní době od 8.00 do 18.00 hod. i v NON STOP režimu.

Společnost Linnet eu s.r.o. naplňuje principy sociálního podniku:

1. společensky prospěšný cíl
a) společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech

2. sociální prospěch
a) integrace osob ze znevýhodněných skupin
b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

3. ekonomický prospěch
a) případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů
b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

4. environmentální prospěch
a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby

5. místní prospěch
a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
b) využívání přednostně místních zdrojů
c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry


RYCHLÝ KONTAKT

Linnet eu s.r.o.
Callcentrum
Karlovo náměstí 84
547 01 Náchod

Mob.: +420 777 245 203
+420 774 705 824
e-mail: info@linnet-eu.cz
Linnet eu, s.r.o.